Om den nordiska modellen

Den nordiska modellen är unik i världen. Detta sätt att utforma samhället på har gett människor i Norden goda och stabila land at leva i, med en kombination av hög levnadsstandard, utjämning, jämställdhet och en bärkraftig, grönare utveckling.

NordMod2030 projekten ger oss en god beskrivning av hur just vi har klarat detta. Mycket har att göra med en samarbetskultur och öppna ekonomier som är baserad på det tre grundpelarna ekonomisk styrning, offentlig välfärd och organiserat arbetsliv.