Arkiv

Vi trenger flere tiltak og mer debatt for å sikre fremtidens gode arbeidsliv, og her får politikerne en bred meny, sier SAMAKs generalsekretær Jan-Erik Støstad. Rapporten «En progressiv arbetslivspolitik – Den nordiska modellens utmaningar» lanseres i dag i København.
Forfatter er Håkan Bengtsson, leder i svenske Arena Idé. Dette er andre delrapport i SAMAKs nye prosjekt om den nordiske modellen som utføres av Tankesmedjan Tiden i Stockholm.

Her finnes rapporten i sin helhet (på svensk): «En progressiv arbetslivspolitik»

Her finnes sammendrag av rapporten på ulike språk:
Svenska – kortversion
Danska – kortversion
Isländska- kortversion
Suomi – kortversion
Norsk – kortversion

 

Sluttrapport:

Delrapporter:

Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside.

NordMod2030 var forskningsgrunnlag for Sørmarka-erklæringen:

Med utgangspunkt i NordMod2030 har Anne Britt Djuve i Fafo på oppdrag fra SAMAK skrevet diskusjonsnotatet  Flyktninger – Krise for den nordiske modellen?