Arkiv

Delrapporter Den nordiske modellen 2.0

Sluttrapport Den nordiske modellen mot 2030:

Delrapporter Den nordiske modellen mot 2030:

Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside.

NordMod2030 var forskningsgrunnlag for Sørmarka-erklæringen: