Om den nordiske modellen

Verdiene modellen bygger på, frihet, likhet og fellesskap, er velkjent. De flest kjenner også de gode resultatene som den nordiske modellen har gitt oss: høy materiell velstand, god fordeling, likestilling og en høy grad av tillit. Mindre tydelig har det vært hvordan vi kommer fra gode verdier til gode resultater, tiår etter tiår. Dette har NordMod2030-prosjektet hjulpet oss å tydeliggjøre, gjennom denne figuren som viser modellens grunnpilarer.

Lettfattelige engelske brosjyre om den nordiske modellen utarbeidet av SAMAK
The Nordic Model for Dummies. All You Need to Know in 6 Minutes