Pohjoismaisesta mallista

Pohjoismainen malli on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Yhteiskuntamallimme ansiosta pohjoismaalaisilla on vakaat, hyvät ja yhdenvertaiset elinolot ja maissamme yhdistyvät korkea elintaso, tasainen tulonjako, sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä kehitys ja vihreä kasvu.

NordMod2030-hanke kuvaa kattavasti, miksi tämä on onnistunut juuri Pohjoismaissa. Menestyksemme pohjautuu pitkälti yhteistyökulttuuriimme ja avoimiin talouksiimme, joiden peruspilareina ovat taloudellinen ohjaus, julkinen hyvinvointi ja järjestäytyneet työmarkkinat.