1900

1907 Suomen Ammattijärjestö perustetaan

Suomen Ammattijärjestö perustetaan 15.4.1907 Tampereella. Suomen Yleinen Työnantajaliitto (vuodesta 1918 Suomen Työnantajain Keskusliitto, STK) perustetaan.

1910

1917 Suomi itsenäistyy

Suomi itsenäistyy 6.12.1917. Suomen Ammattijärjestön jäsenmäärä lähes nelinkertaistuu yli 160 000:een. SDP:n julkaisee Me vaadimme -ohjelman. Marraskuun suurlakko ja kahdeksan tunnin työaikalaki.

 

1920

1922 Työsopimuslaki voimaan

Työsopimuslaki voimaan, vuosilomaa 4–7 päivää.

Kuva: Patrik Lindström, SAK

1940

1940 Tammikuun kihlaus

SAK:n ja STK:n yhteinen julkilausuma, ns. tammikuun kihlaus. STK tunnustaa SAK:n työläisten edustajaksi ja keskinäiset neuvottelut tarpeellisiksi

1944 Ensimmäinen yleissopimus

SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus. Yleissopimus luo puitteet työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen neuvotteluille.

1947 Työehtosopimusjärjestelmä

Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimusjärjestelmäksi, ja yleissopimuksen ja työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää. Syksyllä runsaasti lakkoja. Palkkasäännöstely muuttuu indeksisidonnaiseksi. SAK:n jäsenmäärä nousee yli 340 000:een

1950

1956 Yleislakko

Maataloustuotteiden hinnankorotus johtaa yleislakkoon, joka kestää 19 päivää, lakossa noin 420 000 työntekijää. SAK:n ajama palkankorotus toteutuu ja teollisuus saa verohelpotuksia. Kansaneläkelaki uudistetaan.

Kuva: Jernvall Juha, Helsingin kaupunginmuseo

 

1960

1968 Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus

Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I (allekirjoitettu 27.3.1968, sopimuskausi 1.1.1969-31.12.1969). Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista.

1980

1980 Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma

Opintovapaalaki, äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma. Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaan lapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä.

1990

1996 Työaikalain kokonaisuudistus

Päivähoitolaki, työaikalain kokonaisuudistus, epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva, vuosilomalain osittaisuudistus ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot.

2000

2009 Sosiaalitupo

Sosiaalitupo, muutosturva parani lomautettujen ja määräaikaisten osalta. Työttömien koulutusmahdollisuuksien laajentuminen.

2010

2017 Eläkeuudistus

Eläkeuudistus astui voimaan vuonna 1.1.2017. Uudistuksen myötä eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri ikäisille ja käyttöön tulee uusia eläkemuotoja.