Om den nordiske model

Den Nordiske Model er ikke set andre steder i verden. Denne måde at indrette samfundet på har givet befolkningerne i Norden gode og stabile lande at leve i – med en kombination af høje levestandarder, økonomisk udligning, ligestilling mellem kønnene, samt en vedvarende og grønnere udvikling.

Projektet NordMod2030 giver os gode forklaringer på, hvad der har skabt den nordiske samfundsmodel. En del kan tilskrives en stor samarbejdskultur samt åbne økonomier, der bygger på tre søjler i form af økonomisk styring, offentlig velfærd og organiseret arbejde.